Vlada Rastovac - Tennis Academy Milas

Vlada Rastovac

trener

Vlada Rastovac

Kondicioni trener

Datum rođenja: 15.08.1995
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Smer: Kondicija u sportu
Izučio sve pedagoške, socijalne i psihološke metode rada sa sportistima